Σύνδεση

Τρίπολη 3-1-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 3-1-2013 αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. λόγω παραίτησης του Προέδρου.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. με την υπ’ αριθμόν 158 πράξη έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος: Κούτσικας Αθανάσιος

2. Γραμματέας: Πετράκος Γεώργιος

3. Ταμίας: Μπουλούγαρη Μαρία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εγγραφείτε στο newsletter


Social Media

Γιορτάζουν

Εφημερίδες