Παροχές ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ σε συναδέλφους Oteplus

Επιστολή ΕΕΤΕ-ΟΤΕ Κ.Μ. στις 23/4/2013Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ (Οργανισμός Παραθεριστικών Κέντρων ΟΤΕ), δίνεται η δυνατότητα να κάνουν χρήση των παροχών του και οι εργαζόμενοι της Οteplus ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης εργασίας τους.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που έστω και με καθυστέρηση δέκα μηνών αποκαταστάθηκε μία αδικία.

Θυμίζουμε ότι από τον Απρίλιο του 2013 το τοπικό τμήμα της ΕΕΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας ανέδειξε το θέμα με επιστολή προς τον ΟΠΑΚΕ - την επισυνάπτουμε - και την κοινοποίησε προς την ΟΜΕ ΟΤΕ και όλα τα Σωματεία μέλη της.

Το Δ.Σ. της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ τότε υιοθέτησε αμέσως την πρότασή μας και προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίησή της.

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων της Oteplus όπως κάναμε μέχρι σήμερα (παροχή γάλατος σε συναδέλφους κατανεμητών και καλωδιακών, παροχή χριστουγεννιάτικων δώρων στα παιδιά συναδέλφων Oteplus) με όποιο τρόπο θεωρούμε καταλληλότερο.

Βασικός μας στόχος είναι η ένταξη των συναδέλφων της Oteplus στον ΟΤΕ με ταυτόχρονη βελτίωση τόσο των αμοιβών τους όσο και των εργασιακών τους σχέσεων.

  

                               Για το ΔΣ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ  Κεντρικής Μακεδονίας 


                         Ο Πρόεδρος                                           Ο Γραμματέας
 
                   Γιώργος Κοτζαμπασίδης                              Κώστας Παγώνης