Σύνδεση

Η ΕΕΤΕ ΟΤΕ Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις με αφορμή την  κατά δοκούν ερμηνεία των Β.Ε απο τους υπηρεσιακούς παράγοντες

                             

                                                                                                                                                               Πάτρα: 03/03/2016      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι

Το τελευταίο διάστημα γίναμε αποδέκτες παραπόνων από πολλούς συναδέλφους, σχετικά με την εφαρμογή των βασικών εγκυκλίων που καθορίζουν τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσιακού έργου.

Η ΕΕΤΕ Δυτικής Ελλάδας με αίσθημα ευθύνης, θέλοντας να αποφύγει την κατά το δοκούν ερμηνεία των ΒΕ από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έθεσε ερώτημα στην πλέον αρμόδια υπηρεσία myHR 22-02-2016 και έλαβε την απάντηση που σας κοινοποιούμε:

«Εκτός έδρας θεωρείται η μετακίνηση του προσωπικού εκτός του τόπου όπου αυτό παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τρόπο μόνιμο ή συνήθη, ανεξάρτητα από το εάν ο τόπος αυτός συμπίπτει ή όχι με τον τόπο κατοικίας του. Σε κάθε περίπτωση για μετακίνηση μέχρι 20 χλμ. δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση.

Σε περίπτωση μετακίνησης κατά Σάββατο, Κυριακή ή αργία, το προσωπικό που μετακινείται δικαιούται ανάπαυσης τόσων ωρών όσος είναι ο χρόνος ταξιδίουκαι μέχρι το πολύ ενός πλήρους ημερήσιου ωραρίου εργασίας (ισόχρονη ανάπαυση για διάρκεια ταξιδίου έως 5 ώρες και μία ημέρα ρεπό για διάρκεια ταξιδίου μεγαλύτερη των 5 ωρών). Εφόσον διανυκτερεύσει κατά την ημέρα του ταξιδίου, θα λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση διανυκτέρευσης,

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, το παλαιό προσωπικό (πρόσληψη μέχρι και 31-12-2014) διανυκτερεύει εκτός έδρας, σε περίπτωση μετακίνησης πέραν των 60 χλμ. Κατ’ εξαίρεση, ακόμα και στις περιπτώσεις μετακίνησης που δικαιολογείται διανυκτέρευση (απόσταση πέραν των 60 χλμ., κατά τα παραπάνω), δύναται να γίνονται αυθημερόν μετακινήσεις, εφόσον η διάρκεια εργασίας και τα συγκοινωνιακά μέσα το επιτρέπουν, ανεξαρτήτου απόστασης. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η καταβολή πλήρους αποζημίωσης διημέρευσης 5ης ζώνης, εφόσον η μία τουλάχιστον μετακίνηση   (μετάβαση ή επιστροφή) γίνεται εκτός ημερήσιου ωραρίου εργασίας και ανεξάρτητα από τον τρόπο μετακίνησης, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των 49,74 ευρώ.

Δεδομένου ότι επιθυμία του Οργανισμού είναι να επιλέγεται από τους πολλούς εναλλακτικούς τρόπους μετακινήσεων που προβλέπονται, εκείνος που έχει την ευρύτερη αποδοχή του Προσωπικού, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και το συμφέρον της Εταιρείας, σε περίπτωση αυθημερόν και εκτός ωραρίου μετακίνησης, εφόσον η συνολική διάρκεια του χρόνου σεμιναρίου και του χρόνου ταξιδίου υπερβαίνει τις 9 ώρες, δικαιολογείται πέραν της ανωτέρω αποζημίωσης πλήρους διημέρευσης 5ης ζώνης, η επάνοδος στον τόπο της εργασίας του να γίνεται με αντίστοιχη καθυστέρηση, σε βάρος του ωραρίου εργασίας»

Καλούμε τους υπηρεσιακούς  παράγοντες να φροντίσουν για την σωστή εφαρμογή των εγκυκλίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του  myHR. Η ΕΕΤΕ θα παρακολουθεί το θέμα, με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος για τα μέλη της.

 

  Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Γκόλφης Παναγιώτης                                Παπανδρέου Απόστολος

 

Εγγραφείτε στο newsletter


Social Media

Γιορτάζουν

Εφημερίδες