Σύνδεση

Επαγγελματικό ταμείο

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 09 Απριλίου 2012 00:13


Δικαίωμα συμπληρωματικού εισοδήματος – σύνταξης παράλληλα με τη σύνταξη από την κοινωνική ασφάλιση αποκτούν οι περίπου 10.000 εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του εταιρείες, μέσα από το νέο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προσωπικού ομίλου ΟΤΕ (ΤΕΑΠΟΟΤΕ-ΝΠΙΔ) που συμφωνήθηκε μετά την υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε. στις 3/12/03 μεταξύ ΟΜΕ-ΟΤΕ και Διοίκησης του Οργανισμού και αφορά τους εν ενεργεία εργαζομένους.

Το καταστατικό του ταμείου κατατέθηκε τον Μάιο στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και αναμένεται να εγκριθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Εντομεταξύ, οι δυο πλευρές συζητούν επίσης τη δημιουργία και δεύτερου επαγγελματικού ταμείου με παροχές υγείας.

Το δεύτερο ταμείο αυτό θα αποτελεί συνέχεια ενός ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου που ήδη έχουν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ με την ιδιωτική ασφάλιση και θα επιδιωχθεί η συμμετοχή σε αυτό και των εργαζομένων που αποχωρούν με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Το νέο ταμείο θα έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του είναι η παροχή στους ασφαλισμένους συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, με τη χορήγηση εφάπαξ ή σύνταξης.

Μέλη του ταμείου μπορούν να γίνουν το δόκιμο, μόνιμο και με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του ΟΤ, καθώς και η με πάγια αντιμοισθία δικηγόροι του Οργανισμού, το προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών του ΟΤΕ, καθώς και οι εργαζόμενοι στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ή τα πρωτοβάθμια σωματεία που υπάγονται σε αυτήν. Πόροι του ταμείου θα είναι οι εισφορές των ασφαλισμένων, οι εργοδοτικές εισφορές, οι πρόσοδοι της περιουσίας του, κάθε είδους χαρισματικές οι μη καταβολές προς το ταμείο και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.