Σύνδεση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΕ-ΟΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές στις 19-5-2012, συνήλθε σε Σώμα σήμερα 30-5-2012 και εξέλεξε νέα Εκτελεστική Επιτροπή.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως εξής :

1. Πρόεδρος :                                       Κούτρας Παναγιώτης
2. Αντιπρόεδρος :                             Παναγιώτης Σουλτάνης
3. Γεν. Γραμματέας :                             Μπιρμπιλής Αντώνιος
4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας :               Ντατσής Κωνσταντίνος
5. Γραμματέας Οικονομικών :              Κωστάρας Βασίλης
6. Οργανωτικός Γραμματέας :              Παναγιωτακόπουλος Αντώνης
7. Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας :           Αθανασόπουλος Θεόδωρος
8. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων :  Γιαννόπουλος  Δημήτριος
9. Αναπ.Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων : Σιτζάνης Νικόλαος
10. Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων :                              Αρβανιτοζήσης Δημήτριος
11. Αναπλ.Γραμματέας Τύπου &Δημοσίων Σχέσεων :                 Πιτσικούλης Θεόδωρος
12. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας: Μαριόλης Ιωάννης
13. Αναπληρ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας : Δούκας Ιωάννης
   
ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Βανδώρος Χριστοδημήτρης 13. Νικολεττάκης Εμμανουήλ
2. Δημητρίου Χρήστος 14. Ρουτζούνη Ευανθία
3. Ελευθέρογλου Σωκράτης 15. Σαμαρά Θεοδώρα
4. Καστρινάκης Λάμπρος 16. Σίγας Ηλίας
5. Κατσαβριάς Ευάγγελος 17. Σκιαδά Ελένη
6. Κατσιαμάκης Ανδρέας 18. Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ
7. Κοτζαμπασίδης Γεώργιος 19. Στολτίδης Λεωνίδας
8. Κυδωνάκης Στυλιανός 20. Φλώρος Αλέξανδρος
9. Κυριάκου Νικόλαος 21. Φούκας Δημήτριος
10. Λάμπρου Βασίλειος 22. Φωλιάς Αθανάσιος
11. Λάμπρου Γεώργιος  
12. Μπούμπουλης Λυσίμαχος  

Social Media