Σύνδεση


Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, για το οποίο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ εργαζόμενων και διοίκησης του ΟΤΕ, θα αφορά κατά κύριο λόγο τους εργαζόμενους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα την τριετία 2013 – 2015 και εκτιμάται ότι, ανάλογα με τα κίνητρα που θα δοθούν, θα μπορούσε να προσελκύσει 1.500 εως 2.000 άτομα.

Πάντως, όπως επισημαίνεται από εκπροσώπους των εργαζόμενων, με δεδομένη την ανασφάλεια που έχει κορυφωθεί τόσο για όσους εργάζονται, όσο και για όσους βγαίνουν στη σύνταξη, δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των εργαζόμενων που θα μπορούσε να προσελκύσει το πρόγραμμα καθώς το περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές.

Το πλέον πιθανό είναι πως η πρόταση της διοίκησης θα περιλαμβάνει την παροχή ποσοστού των μηναίων αποδοχών για τα χρόνια που θα απομένουν μέχρι την συνταξιοδότηση, ενώ άγνωστο είναι τι θα γίνει με το κόστος της αυτασφάλισης, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 500 ευρώ το μήνα.

Από την πλευρά των εργαζομένων φαίνεται ότι υπάρχει επιθυμία το ποσό αυτό να καταβάλλεται από τον ΟΤΕ, με μείωση το ποσού που θα λάβουν εφάπαξ, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην καταβολή των εισφορών.

Εφόσον το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου πετύχει το στόχο του για αποχώρηση 2.000 εργαζόμενων, η μείωση στο κόστος μισθοδοσίας θα φτάσει στο 10% ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τριετίας.

Αναδιάρθρωση του προσωπικού

Παράλληλα, όμως, η διοίκηση του ΟΤΕ σχεδιάζει και εσωτερική αναδιάρθρωση του προσωπικού με μεταφορά προσωπικού σε υπηρεσίες που δεν προσθέτουν κόστος στα προϊόντα λιανικής πώλησης.

Με τον τρόπο αυτόν προσωπικό από τον τομέα της τηλεφωνίας θα μετακινηθεί σε άλλους τομείς π.χ. δομημένης καλωδίωσης, τηλεόρασης, κοινόχρηστα τηλέφωνα κ.λπ. Ετσι, αφενός θα γίνει καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, αφετέρου θα υπάρξουν βελτιώσεις για τον ΟΤΕ στον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο ρυθμιστής σε ότι αφορά την διαμόρφωση των τιμολογίων του.

Να σημειώσουμε, τέλος, πως πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΟΤΕ και οι εναλλακτικοί πάροχοι αναζητούν ένα modus vivendi προκειμένου να υπάρξει συνεργασία στις περιπτώσεις βλαβών των νοικιασμένων από τον ΟΤΕ γραμμών.

Έως σήμερα όταν μια τέτοια βλάβη αναγγέλλεται από κάποιον συνδρομητή εναλλακτικού παρόχου, χρειάζεται να απασχοληθούν τεχνικοί τόσο από τον ΟΤΕ όσο και από τον εναλλακτικό πάροχο. Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι εφόσον υπάρξει τελικώς κοινός τόπος την επισκευή θα αναλαμβάνουν τεχνικοί του ΟΤΕ και στην συνέχεια οι εναλλακτικοί πάροχοι θα καταβάλουν το σχετικό κόστος.

Πηγή www.sofokleous10.gr

Ακολουθήστε μας :

Social Media