Σύνδεση

H διαδικασία θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας στο ΤΑΠ-ΟΤΕ  των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων μελών της οικογένειας για την από 1-11-2012 έως 31-10-2013 χρονική περίοδο.

Διαβάστε αναλυτικά

Social Media