Σύνδεση

Στην εφαρμογή δυο προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού προχωρά ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας μετασχηματισμού της εταιρείας, μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις.

Όπως ανακοινώθηκε, τα προγράμματα δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους, ενώ οι εργαζόμενοι, που θα ανταποκριθούν στα προγράμματα, θα αποχωρήσουν από την εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων, που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα αυτό αφορά σε εργαζόμενους, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη προϋπηρεσίας, εκ των οποίων τα 15 στον ΟΤΕ και που θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης (πλήρους ή μειωμένης) από 01/01/2013 έως τις 31/12/2015.

Βασικοί άξονες των κινήτρων αποχώρησης:

Η αναπλήρωση κατά 80% περίπου των καθαρών αποδοχών, που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία αποχώρησης μέχρι τη λήψη σύνταξης.

Η προβλεπόμενη για τους εργαζόμενους ΟΤΕ αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε 25.000 ευρώ και επιπλέον μισθούς 9 μηνών, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου για προαιρετική ασφάλιση (αυτασφάλιση) έως τη θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης (χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού).

Ποσό έως περίπου 11.000 ευρώ για την αναγνώριση του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας.

Πρόσθετο ποσό αποζημίωσης, σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης, που ισούται με 1.500 ευρώ το τρίμηνο επί τον αριθμό των τριμήνων, που υπολείπονται μέχρι τη λήψη σύνταξης.

Ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης έως τη θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης.

Ανοιχτό πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης

Αφορά εργαζόμενους, που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια πραγματικής εργασίας στον ΟΤΕ.

Ως κίνητρα αποχώρησης παρέχονται:

Η προβλεπόμενη για τους εργαζόμενους ΟΤΕ αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε 25.000 ευρώ και επιπλέον μισθούς 9 μηνών, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Σταθερό μικτό ποσό 25.000 ευρώ.

Με τα παραπάνω προγράμματα, ο ΟΤΕ αναφέρει ότι:

Δίνει τη δυνατότητα στο προσώπικό του, που εργάστηκε για δεκαετίες και προσέφερε στην εταιρεία, να αποχωρήσει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Προσφέρει ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο στους εργαζόμενους, που θα συμμετάσχουν.

Δημιουργεί ευκαιρίες για την απασχόληση νέων ανθρώπων.

Δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο ΟΤΕ τονίζει ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων του επιτρέπει να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδά του, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και να προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας.                                                                                     

Πηγή: kathimerini.gr     

Social Media