Σύνδεση

eetetote up

Αριθμ. Πρωτ.:1495 Αθήνα 12 Ιουνίου 2014

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ NMC

Η πρόσφατη αναδιοργάνωση, οι φόβοι και επιφυλάξεις που είχαμε εκφράσει για το πρόχειρο και στο πόδι σχεδιασμό της, δυστυχώς επαληθεύονται καθημερινά και σε διάφορους τομείς. Θυμίζουμε από σχετική μας ανακοίνωση: «Η αναδιοργάνωση που ανακοινώθηκε δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας διαβούλευσης, ή προϊόν κάποιων μελετών καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών της εταιρίας. Ήρθε αυθαίρετα και εν αγνοία μέρους της υπηρεσιακής ιεραρχίας, ως συνέπεια της οριζόντιας κατάργησης 3.350 θέσεων εργασίας με τις «εθελούσιες» του ΄12 και του ΄13...με αφορμή και πρόσχημα την προσαρμογή στο μοντέλο COSMOTE, καθώς προχωρά η λειτουργική ενοποίηση».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα προβλήματα που εμφανίζονται στους συναδέλφους που καλούνται να υπηρετήσουν το νέο τμήμα του NMC. Το ΝΜC με τα χαρακτηριστικά που του δίνονται αυτή τη στιγμή θα αποτελεί μοντέλο αλλαγής εργασιακών συνθηκών και εντατικοποίησης. Οι εργαζόμενοι καλούνται να υπηρετήσουν στον ίδιο προβληματικό χώρο του παλιού ΝΟC με ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο κινείται στα όρια της εργατικής νομοθεσίας και με επιλεκτική (αρνητική για τον εργαζόμενο) εφαρμογή της πρόσφατης συλλογικής σύμβασης για τα ωράρια στα ΝΟC. Κεντρική επιλογή η μείωση του εργατικού κόστους, περικόπτοντας τις θέσεις εργασίας ανά βάρδια εφαρμόζοντας πρακτικές απασχόλησης ασύμβατες με το μέγεθος του ΟΤΕ και το εύρος των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί.

Η εφαρμογή αυτής της επιλογής έχει ως αποτέλεσμα:

  • Την δημιουργία μεγάλου φόρτου εργασίας και εργασιακού στρες στους συνάδελφους που καλούνται να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν ταυτόχρονα σε πληθώρα τεχνολογιών χωρίς πάντα να έχουν επάρκεια γνώσεων στο σύνολο αυτών, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο λάθους.
  • Αγνοεί παντελώς τον παράγοντα άνθρωπο, έχει ως αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό των βαρδιών, οι οποίες επαναλαμβάνονται κυκλικά με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των συναδέλφων χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες του εργαζόμενου.

Η τυφλή αντιγραφή προτύπων λειτουργίας θυγατρικής ή και ο ωμός εκβιασμός πως αν δε μειωθεί το κόστος του ΝΜC θα φύγει η λειτουργία του σε χώρα του εξωτερικού δε μπορεί να αποτελούν επίσημη πολιτική του ΟΤΕ για υπηρεσίες στην αιχμή και καρδιά του Οργανισμού.

Επιτέλους η Διοίκηση ας δείξει το πολυδιαφημιζόμενο κοινωνικό της πρόσωπο και στους εργαζόμενους του ΟΤΕ.

Διεκδικούμε τα αυτονόητα: 

  • Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
  • Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των ΕΣΣΕ.
  • Προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.
  • Ευκαιρίες αξιοποίησης του προσωπικού του ΟΤΕ με αξιοκρατικές διαδικασίες.

Η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ ζητά από τους αρμόδιους διορθωτικές παρεμβάσεις της λειτουργίας του τμήματος NMC. Θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος και θα πράξει αναλόγως.  

Για το Δ.Σ. της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Μηλιώνης                            Ανδρέας Κυτέας

Social Media