Σύνδεση

eetetote up

Αριθμ. Πρωτ.:1649 Αθήνα  7 Νοεμβρίου 2014

 

24 – 48 ΑΛΛΑ ΠΩΣ;

ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ.

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον είναι αυτονόητο ότι η εξυπηρέτηση των πελατών μας θα πρέπει να είναι γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη. Με την άποψη αυτή συμφωνούμε με το στόχο που τέθηκε από τη Διοίκηση του ΟΤΕ. Εντός 24 ωρών η αποκατάσταση μιας βλάβης  και σε 48 ώρες η ολοκλήρωση μιας εφικτής νέας σύνδεσης.

 

Όμως για την επίτευξη αυτού του στόχου υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως:

1. Η ασφάλεια των εργαζόμενων κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού τους έργου.
2. Η αποφυγή υπερβολικής πίεσης των προϊσταμένων στο προσωπικό του πεδίου που δημιουργεί εντάσεις και έντονο εργασιακό στρες.
3. Η τήρηση του ωραρίου εργασίας  και η αποτροπή παράνομης και απλήρωτης επιμήκυνσής του.
4. Η επάρκεια υλικών και μέσων για το εκτελούμενο έργο.
5. Η αξιόπιστη καταχώρηση στοιχείων στα πληροφοριακά συστήματα.

Και στα πέντε αυτά ζητήματα δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα που η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ με διάφορους τρόπους έχει επανειλημμένα θέσει στους διοικούντες και τα ξανακαταθέτει πριν οδηγηθεί σε άλλες κατευθύνσεις…
1. Για το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζόμενων δεν υπάρχουν από την πλευρά μας «εκπτώσεις»… Επιμένουμε στα διμελή συνεργεία όπου αυτό είναι αναγκαίο και ακόμα περιμένουμε σχετικές εντολές του αρμόδιου Γενικού…
2. Για το ζήτημα της αποφυγής ακραίων φαινομένων άσκησης πίεσης είμαστε κάθετοι και επιμένουμε στη δημιουργία εργασιακής ηρεμίας με πνεύμα συνεννόησης και λογικές ομάδας…
3. Για το ζήτημα της παράνομης και απλήρωτης επιμήκυνσης του ωραρίου ζητάμε τον σεβασμό της υπογραφής της Διοίκησης σε σχετικές ΕΣΣΕ διαφορετικά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να απευθυνθούμε στην Επιθεώρηση Εργασίας…
4. Για το ζήτημα των υλικών και μέσων είναι γνωστή τόσο η έλλειψη υλικών (ακόμα και στο απλό καλώδιο μικτονομήσεων…) όσο και η έλλειψη ή η μη καταλληλότητα ορισμένων μέσων… Στον «πόλεμο» του ανταγωνισμού χωρίς επάρκεια «όπλων»;
5. Για το ζήτημα της αξιόπιστης καταχώρησης στοιχείων στα πληροφοριακά συστήματα που συχνά «μαγειρεύονται» εκείνο που ζούμε είναι η ικανοποίηση φιλοδοξιών προϊσταμένων και μια πλασματική εικόνα που θα αποβεί στο τέλος σε βάρος της επιχείρησης…

Βεβαίως η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ επιμένει στη μη εμπλοκή κάθε είδους εργολάβων στην εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου και ιδιαίτερα στην επίτευξη αυτού του στόχου. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου από συνταξιούχους συναδέλφους.
Η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ ζητά για ακόμα μια φορά από τη Διοίκηση την επίλυση αυτών των προβλημάτων άμεσα και προτείνει στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα εμπλεκόμενα σωματεία να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους γι’ αυτά. 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Μηλιώνης                            Ανδρέας Κυτέας

 

Social Media