Σύνδεση

eetetote up

Αριθμ. Πρωτ.:1695 Αθήνα  26 Νοεμβρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Ένωσή μας για τον ρόλο και τις υποχρεώσεις του Ποσοστού Ασφαλείας, σας ενημερώνουμε:

Το άρθρο 21 του Νόμου 2224/1994 που αφορά τα ποσοστά ασφαλείας αναφέρει:
1. Η συνδικαλιστική οργάνωση που προκηρύσσει απεργία έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
2. Σε υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου(τηλεπικοινωνίες), διατίθεται προσωπικό για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών κατά τη διάρκεια της απεργίας.
3. Το διατιθέμενο προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται (για την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων.)
4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 (αριθμός-ειδικότητα) καθορίζεται ετήσια με ειδική συμφωνία μεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης στην επιχείρηση(ΟΜΕ-ΟΤΕ) και της διοίκησης της επιχείρησης.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι συνάδελφοι που εκτελούν χρέη ποσοστού ασφαλείας καλούνται να απασχοληθούν σε εργασίες μη συμβατές με τα παραπάνω, πρέπει να επικοινωνούν με τα συνδικαλιστικά τους όργανα για να έχουν την αντίστοιχη κάλυψη.

 

Για το Δ.Σ. της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Μηλιώνης                            Ανδρέας Κυτέας

 

Social Media