Σύνδεση

 Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τα παραθεριστικά κέντρα Τέμενης & Φαναρίου για το 2015

 


        Παραθεριστικό κέντρο Τέμενης

  1. Τακτικοί κληρωθέντες 2015
  2. Αναπληρωματικοί κληρωθέντες 2015

 

       Παραθεριστικό κέντρο Φαναρίου

  1. Τακτικοί κληρωθέντες 2015
  2. Αναπληρωματικοί κληρώθεντες 2015

 

www.opake-ote.gr

Social Media