Σύνδεση

Ανακοινώθηκε το Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης απο την γενική διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.

Διαβάστε εδώ την παρουσίαση και εδώ την απόφαση.

Social Media