Σύνδεση

ome-ote.gr  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το οποίο προέκυψε από το 40ο εκλογικό Συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ συγκροτήθηκε σήμερα 26-5-2015 σε σώμα ως εξής:

Περισσότερα...

Social Media