Σύνδεση

Δείτε την επιστολή της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ προς το νέο ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ

 που αφορά την επικαιροποίηση των θέσεων του συλλόγου μας σε βασικά συνδικαλιστικά ζητήματα.

Δείτε την επιστολή εδώ   

 

Social Media