Σύνδεση

ome-ote.gr  Ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Εδώ η ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ και εδώ η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.

Social Media