ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ome-ote.gr  Ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ  με αφορμή την υπολειτουργία του τραπεζικού συστήματος & την προκαταβολή μισθοδοσίας......

Εδώ η ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ