Σύνδεση

ome-ote.gr  Πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΕ-ΟΤΕ. Μεταξύ άλλων πάρθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ (Τηλεπικοινωνιακό Υπαλληλικό Πακέτο - Δικαστικές Αποφάσεις – Δράσεις στα Τηλεφωνικά Κέντρα – Ανθρωπιστική Δράση).

Εδώ η ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ 

Social Media