Αποφάσεις Δ.Σ. ΟΜΕ-ΟΤΕ 18-10-2016

ome-ote.gr Συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΕ–ΟΤΕ στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα. Το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν η περαιτέρω παραχώρηση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου που διαθέτει το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.