Σύνδεση

Τα περιοδικά μας
● Οθόνη
● e-νημέρωση

Περισσότερα...

Δελτία Τύπου
● Νέα
● Ανακοινώσεις

Περισσότερα...

Προβληματισμοί
● Ιδέες
● Σκέψεις

Περισσότερα...

eetetote up                 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΣΕ

Αθήνα 23-1-2017                                                                                              Αρ. Πρωτ. 2171

 

Συνάδελφοι,

Η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ με αίσθημα ευθύνης σας αποστέλλει τις προτάσεις της για την υπό διαπραγμάτευση νέα ΣΣΕ. Πιστεύουμε ακράδαντα στο δίκαιο των αιτημάτων μας και θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο την προσπάθεια της ΟΜΕ-ΟΤΕ σε αυτή την προσπάθεια.

Ζητάμε:

1. Εφαρμογή του όρου 2 της από 22-12-2014 ΕΣΣΕ που αφορά το μισθολόγιο, ως βάση διαπραγμάτευσης για τη νέα ΣΣΕ.

2. Εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων μεταξύ παλιών και νέων συναδέλφων με ίσα δικαιώματα και αμοιβή των συναδέλφων μετά του 2015 σε ότι ισχύει για τους πριν του 2015.

3. Μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού με την καταβολή των Μισθολογικών Κλιμακίων που παρανόμως έχουν παγώσει.

4. Θεσμοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού και σύγχρονου Αξιολογίου, που θα σέβεται τον εργαζόμενο και θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη. Δημιουργία επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων με τη συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων.

5. Αναγνώριση των πτυχίων και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του προσωπικού που έχει προσληφθεί μετά το 1999 ξεκινώντας με τα πτυχία που έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών ή το αντικείμενο εργασίας τους.

6. Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου.

7. Επαναφορά των χορηγιών του ΟΤΕ στο Λογαριασμό Νεότητας.

8. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας εντός ή εκτός του Ομίλου ΟΤΕ.

9. Διασφάλιση θέσεων εργασίας για όλο το προσωπικό.

10.Αναγνώριση των αποφοίτων των ΤΕΙ τετραετούς φοίτησης, ως ΠΕ4 αντί του ΤΕ3 σύμφωνα με τη νομοθεσία

11.Κατάργηση του άρθρου 13 του ΕΚΠ

12.Ένταξη στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των εργαζομένων στις ειδικότητες που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση του 2011 (Μουφαδόροι Καλωδιακών, εναερίτες Ρ/Η κλπ)

13.Βελτίωση Τηλεπικοινωνιακού πακέτου και ένταξη σε αυτό των προστατευόμενων μελών κάθε εργαζομένου στον Όμιλο
.

 

 

Social Media