Συλλογική συμβαση εργασίας ΟΤΕ 2018

Εδώ θα βρείτε το κείμενο της σσε 2018