Σύνδεση

Τα περιοδικά μας
● Οθόνη
● e-νημέρωση

Περισσότερα...

Δελτία Τύπου
● Νέα
● Ανακοινώσεις

Περισσότερα...

Προβληματισμοί
● Ιδέες
● Σκέψεις

Περισσότερα...

ome-ote.gr

Αθήνα, 06/03/2019

         

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των ερωτημάτων πολλών συναδέλφων σχετικά με τη νομική διεκδίκηση των μισθολογικών κλιμακίων από τον ΟΤΕ αλλά και τα σχετικά έγγραφα, διευκρινίζουμε τα εξής:

  1. Τυχόν απορίες που έχετε σχετικά με τη διαδικασία, να τις αποστείλετε εγγράφως στο emailτου Σωματείου σας, προκειμένου να  συγκεντρωθούν, να κωδικοποιηθούν και να απαντηθούν.
  2. Ο καθένας από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα έντυπα:
    • Ενημερωτικό σημείωμα με πλήρη τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά.
    • Εξουσιοδότηση εργολαβικό δίκης, εις διπλούν με πρωτότυπη υπογραφή. 

Τα έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΜΕ-ΟΤΕ και είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ενημερωτικό Σημείωμακαι Εξουσιοδότηση - Εργολαβικό  Δίκης

  1. Ο κάθε συνάδελφος θα παραδώσει τα έντυπα αυτά στο Σωματείο που ανήκει καταβάλλοντας το ποσό των 75€ (με ΦΠΑ). Από δε το Σωματείο θα παραλάβει και τη σχετική απόδειξη του Δικηγόρου. Τα Σωματεία θα αποδώσουν τα σχετικά ποσά με κατάλογο στον ως άνω Δικηγόρο, παραλαμβάνοντας τις αντίστοιχες φορολογικές αποδείξεις.
  2. Λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων, η διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών παρατείνεται έως -το αργότερο- τέλος Μαρτίου.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ – ΟΤΕ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Βασίλης Λάμπρου                                     Δημήτρης Φούκας   

 

                   

Social Media