Σύνδεση

Τα περιοδικά μας
● Οθόνη
● e-νημέρωση

Περισσότερα...

Δελτία Τύπου
● Νέα
● Ανακοινώσεις

Περισσότερα...

Προβληματισμοί
● Ιδέες
● Σκέψεις

Περισσότερα...

ome-ote.gr

 

 Αριθμ. Πρωτ. 5241                               Αθήνα, 28/03/2019

 

ΠΡΟΣ : Τα Σωματεία-μέλη

              (Με μέριμνα για αποστολή στα Τοπικά Τμήματα)

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας ΕΥΑΕ

Μετά την εισήγηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στις 22 Μαρτίου 2019 σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών υγείας και ασφάλειας, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. η αναβολή των εκλογικών διαδικασιών για τις Επιτροπές ΥΑΕ, λόγω του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, και παράλληλα η παράταση της θητείας των υφιστάμενων Επιτροπών έως ότου η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκλογική διαδικασία.

Κοινοποίηση : 1. Γεν. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

                          2. Υποδ/νση Υγείας -  Ασφάλειας Ομίλου ΟΤΕ                   

                           

   

 

                   

Social Media