Σύνδεση

 

 

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

            Αριστοτέλους 22, ΤΚ 10433, Αθήνα
Τηλ: 210 5233456, Fax: 210 5245044
eete-ote@otenet.gr , www.eete-ote.gr
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ OME-OTE

 

Αριθμ. Πρωτ.: 2637                Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2020

Προς: ΟΜΕ-ΟΤΕ

Επιστολή

Υπόλοιπα αδειών 2019

Στο τέλος του 2019 ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις με αποτέλεσμα συνάδελφοι που είχαν δηλώσει αρχικά κανονική άδεια και ήθελαν να λάβουν μέρος στην απεργία, να την διακόψουν και να δηλώσουν στο σύστημα «Απεργία». Το γεγονός αυτό είχε ως επακόλουθο να μην εξαντληθούν οι άδειες του 2019 εντός του έτους και να μεταφερθούν συστημικά στο επόμενο δηλαδή το 2020. Κατόπιν πολλών καταγγελιών που δεχθήκαμε, η Ένωση Εργαζομένων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΤΕ-ΟΤΕ) ζήτησε γραπτώς από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) να απαντήσει, καθώς πολλοί προϊστάμενοι πιέζουν προφορικά να εξαντληθούν τα υπόλοιπα αδειών του 2019 .

Σας παραθέτουμε την αλληλογραφία.

Ερώτημα ΕΕΤΕ-ΟΤΕ  προς Σ.ΕΠ.Ε:

Δεδομένο ότι η χορήγηση κανονικής άδειας πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν την ζήτησε ο μισθωτός, τι συμβαίνει όταν έχει προκηρυχθεί απεργία στο τέλος του έτους όπως έχει συμβεί στον ΟΤΕ και ο εργαζόμενος διακόψει την άδεια και δηλώνει απεργός;  Πρέπει να πληρωθεί την άδεια ο εργαζόμενος; Η άδεια μεταφέρεται στο επόμενος έτος ; Αν μεταφέρεται, πρέπει να εξαντληθεί μέχρι κάποια ημερομηνία;

 

Απάντηση Σ.ΕΠ.Ε:

ΑΝ. 539/1945

       Η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο. Με τη λήξη του ημερολογιακού έτους, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική εφ’ όσον δεν επιτρέπεται μεταφορά της αδείας σε επόμενο έτος, έστω και αν αυτό έγινε με τη συναίνεση του εργαζομένου. Εφόσον λήξει το ημερολογιακό έτος μέσα στο οποίο έπρεπε να χορηγηθεί η άδεια και για οποιοδήποτε λόγο δεν χορηγήθηκε αυτή, αλλά ούτε καταβλήθηκε το επίδομα αδείας, τότε ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο τα παρακάτω: το μισθό ή ημερομίσθια για τις ημέρες που εργάσθηκε ενώ έπρεπε να βρίσκεται σε άδεια, τις αποδοχές αδείας τις οποίες θα ελάμβανε εφόσον βρισκόταν σε άδεια, το επίδομα αδείας το οποίο θα ελάμβανε εάν βρισκόταν σε άδεια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κι επειδή το θέμα απασχολεί το σύνολο των εργαζομένων, παρακαλούμε για τις απαιτούμενες ενέργειες της ομοσπονδίας με το HR για την διευθέτηση του θέματος.

 

Για το Δ.Σ. της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γεν. Γραμματέας

    Αλεξίου Άρης                                             Τσακωνιάτη Μαργαρίτα

 

Κατεβάστε το σε μορφή pdf για εκτύπωση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social Media