Αδεια ειδικού σκοπού λόγω covid-19

Όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνει η Κυβέρνηση, λόγω του καθολικού κλεισίματος των σχολείων για 14 ημέρες, προβλέπεται να εκδίδεται άδεια ειδικού σκοπού για έναν από τους δύο γονείς, με πλήρεις αποδοχές, έως τις 10 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, "θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής άδειας, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), με πλήρεις αποδοχές, για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και μέχρι τις 10/04/2020:

Παράδειγμα: Στις τέσσερις ημέρες άδειας, (τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία ως κανονική άδεια) το 1/3 το πληρώνει το κράτος και το υπόλοιπο ο εργοδότης.