Οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας για την πρόληψη μετάδοσης στους εργασιακούς χώρους

Οδηγίες εδώ από το υπουργείο Εργασίας για την πρόληψη μετάδοσης στους εργασιακούς χώρους

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο για τις ευπαθείς ομάδες και τις εγκύους